top of page

New Program: Sari-Sarah with Sarah Balabagan-Sereno


Sarah Balabagan - Sereno launches her new radio show "Sari-Sarah...Sari-saring kwento with Sarah Balabagan" on PHLV Radio.


bottom of page